Jasper Fundal Månsson

Suppleant i bestyrelsen.

Jasper bor ved Borup på Midtsjælland. Han driver til dagligt Jordakademiet og skriver: Jordakademiet indsamler viden omkring jord, en af de vigtigste ressourcer i vores land. Vi er specialiseret i at måle humusindholdet med en unik målemetode.
Samtidig hjælper vi landbrug og gartnerier med at gå fra viden til handling i målet om at forbedre
deres jord. Vores mission er at bidrage med relevant viden, der gør en forskel i jorden og
økonomisk for din forretning.