MEDLEMTilmelding

KONTINGENT

Som medlem af foreningen kan optages enhver enkeltperson, virksomhed eller forening som støtter foreningens formål. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningen med angivelse af
telefonnummer og adresse.

Indmeldelsen sendes på mail til hopla.dk@gmail.com.

Ved indmeldelse fremsendes en faktura for medlemskab i indeværende kontingentår.
Kontingentet fastsættes for hvert kontingentår af generalforsamlingen og indbetales til foreningen senest 14 dage inden afholdelse af ordinær generalforsamling.

I 2024 er kontingentet 800kr for firmamedlemmer og  400kr for personlige medlemmer

MEDLEMSFORDELE

Som medlem af foreningen HOPLA støtter du arbejdet med:

 • At støtte tiltag herunder landmænds-, rådgivnings-, udviklings- og forskningsaktiviteter der
  fremmer holistisk planlagt afgræsning.
 • At fremskaffe, udbrede og udveksle viden blandt danske landmænd/landbrug
 • At skabe kontakt og samarbejde med landmænd, organisationer og andre i ind- og udland, der har
  sammenfaldende interesser med foreningen.
 • At arbejde aktivt for at øge kendskabet til holistisk planlagt afgræsnings positive indflydelse på
  klima & miljø i samfundet generelt.

Du får:

 • Nyhedsbreve direkte i din mailboks med relevant info for lige netop dig og din interesse i holistisk planlagt afgræsning.
 • Mulighed for at have stor indflydelse på udviklingen af holistisk planlagt afgræsning i Danmark og netværk med andre, der har samme interesse.
 • Tilbud om deltagelse i foreningens aktiviteter såsom markvandringer, erfagrupper, kurser med mere.
 • Gratis deltagelse i generalforsamling hvert år i marts

HVAD GÅR KONTINGENTET TIL?

Kontingentet dækker foreningens aktiviteter, som hvert år fremlægges og besluttes på generalforsamlingen. Det er for eksempel organisering af kurser, markvandringer, workshops med
mere, der fremmer foreningens formål. I 2020 blev det desuden besluttet på generalforsamlingen, at foreningen støtter interesserede unge menneskers uddannelse inden for holistisk management.

Uddannelsen har til formål at få udbredt netværket og at få mere viden ind i foreningen til glæde for medlemmerne. Desuden er nedsat en arbejdsgruppe i bestyrelsen, der i samarbejde med Savory organisationen udarbejder et fundament for en dansk HUB ”HOLD” (Holistic Organic Life Denmark). HOLD har sammenfaldende interesser med HOPLA og derfor er der gensidig glæde af dette samarbejde.