MEDLEM

Som medlem af foreningen HOPLA støtter du arbejdet med:

 • At støtte tiltag herunder landmænds-, rådgivnings-, udviklings- og forskningsaktiviteter der
  fremmer holistisk planlagt afgræsning.
 • At fremskaffe, udbrede og udveksle viden blandt danske landmænd/landbrug
 • At skabe kontakt og samarbejde med landmænd, organisationer og andre i ind- og udland, der har
  sammenfaldende interesser med foreningen.
 • At arbejde aktivt for at øge kendskabet til holistisk planlagt afgræsnings positive indflydelse på
  klima & miljø i samfundet generelt.

Du får:

 • Nyhedsbreve direkte i din mailboks med relevant info for lige netop dig og din interesse i holistisk planlagt
  afgræsning.
 • Mulighed for at have stor indflydelse på udviklingen af holistisk planlagt afgræsning i Danmark og netværk
  med andre, der har samme interesse.
 • Tilbud om deltagelse i foreningens aktiviteter såsom markvandringer, erfagrupper, kurser med mere.
 • Gratis deltagelse i generalforsamling hvert år i marts