Michael Kjerkegaard

Næstformand i bestyrelsen og dansk HUB leder.

300 HA udelukkende græs. Naturpleje og agerjord. Herefordbesætning ca. 250 kreaturer i alt.
Dyrene delt i 2 ”besætninger”:
1.Besætning Ko + kalv i naturpleje. Her har vi 6 kogræsserlaug til hjælp med opsyn.
2.Besætning Slagtedyr på agerjord –opfedning fra ca. 6 mdr. til 24 mdr. Økologisk bedrift.
Bruger Holistiske principper til at fremme frodighed til agerjord og slagtedyr, og ”modsatrettet” til at fremme ønsker i naturpleje – fremme specifikke eller sårbare planter.