Oliver Schouw

Formand i foreningen HOPLA og uddannet EOV-monitor, ejer og driver den biodynamiske gård Hvidmosegård syd for Vejle sammen med min kone Klára. Jeg er vokset op i byen, men efter noget tid med farten rundt i verden kom jeg til den oplevelse, at der er behov for fokus på udvikling af landbruget, så vi kan genopbygge resiliente produktionsformer i samklang med de naturlige processer, mens vi inkorporerer moderne teknologiske redskaber og til stadighed udviklende bevidsthed.

 

Michael Kjerkegaard

Næstformand i bestyrelsen og dansk HUB leder.

300 HA udelukkende græs. Naturpleje og agerjord. Herefordbesætning ca. 250 kreaturer i alt.
Dyrene delt i 2 ”besætninger”:
1.Besætning Ko + kalv i naturpleje. Her har vi 6 kogræsserlaug til hjælp med opsyn.
2.Besætning Slagtedyr på agerjord –opfedning fra ca. 6 mdr. til 24 mdr. Økologisk bedrift.
Bruger Holistiske principper til at fremme frodighed til agerjord og slagtedyr, og ”modsatrettet” til at fremme ønsker i naturpleje – fremme specifikke eller sårbare planter.

 

Carsten Markussen

Medlem af bestyrelsen siden opstarten.

Økologikonsulent i Økologisk Rådgivning Danmark. Jeg har med aktiv interesse deltaget i udviklingen i Danmark siden 2012 og et møde på Barritskov, hvor Byron Shelton fra Savory blandt andre var med, vakte min interesse. Siden har jeg været med til arrangere og har deltaget i studieture til USA og England, og jeg har hvert år arrangeret erfagrupper for danske landmænd. Jeg har også selv på hobbybasis haft kreaturer og haft stor fornøjelse af at flytte dem rundt efter AMP (holistiske) principper.

Uffe Worm

Medlem af bestyrelsen.

Fåreavler på Svanholm Gods med 180 Lleyn moderfår. Har gennem mange år avlet på resistens mod parasitter. Kombineret med holistisk afgræsning kan ormekure ofte undgås. Lleyn racen er selvhjulpen og læmning foregår i marken.

Rasmus Kjærulf Rasmussen

Medlem af bestyrelsen.

Rasmus Kjærulff, 36 år. – Selvstændig landmand på Samsø. Plejer ca. 120 ha. vedvarende græsarealer og 17 ha. omdrift. Besætningen består af 110 moderfår (Gute) og ca. 20 ammekvæg med opdræt (sort Aberdeen Angus). Jeg startede op med kvæg for to år siden og har meget at lære endnu. Besætningen af får har jeg
haft som hobby siden 2014.

Kommer oprindeligt fra en baggrund i den finansielle sektor og har rejst verden rundt i 6 år on/off inden jeg besluttede at flytte tilbage til Samsø og blive fuldtids fåre/ko-hyrde. I efteråret 2020 var min familie og jeg heldige at kunne købe en ældre kvæggård med 19 ha. jord og nogle ældre driftsbygninger. Det åbner op for nye muligheder på længere sigt.

Får og køer afgræsser naturarealer og jeg øver mig i planlagt afgræsning. Min familie og jeg har udarbejdet en holistisk kontekst som løbende bliver revurderet. Den ligger til grund for vores beslutninger – store som små. Det er stadig relativ nyt, men Savorys Holistic Mannagement er efter min opfattelse et super værktøj til at “manage” komplekse problemstillinger ud fra en klar defineret helhed.

Arbejdet med dyrene, naturen, jorden og diversiteten er efterhånden blevet en passion! Jeg føler mig meget privilegeret og er enormt taknemlig for denne livsstil. På sigt håber jeg at kunne bidrage til at udbrede kendskabet til Holistic Mannagement i Danmark og måske inspirerer andre til en mere helhedsorienteret og regenerativ livsstil.

Iben Christiansen

Sekretær i bestyrelsen.

Arbejder til dagligt hos Økologisk landsforening med dyrevelfærd som vinkel på afgræsningssystemer, skovlandbrug, ko og kalv samvær, naturpleje med mere.

Jeg er lige startet på uddannelse i HM og har sammen med min familie en hobbyejendom ved Viborg på knap 5 ha med krydsningskalve og ammetanter på 100% græs.

Jasper Fundal Månsson

Suppleant i bestyrelsen.

Jasper bor ved Borup på Midtsjælland. Han driver til dagligt Jordakademiet og skriver: Jordakademiet indsamler viden omkring jord, en af de vigtigste ressourcer i vores land. Vi er specialiseret i at måle humusindholdet med en unik målemetode.
Samtidig hjælper vi landbrug og gartnerier med at gå fra viden til handling i målet om at forbedre
deres jord. Vores mission er at bidrage med relevant viden, der gør en forskel i jorden og
økonomisk for din forretning.

 

Leif Rørbye

Observatør i bestyrelsen.

Leif driver i samarbejde med sin bror en biodynamisk kødkvægsproduktion. Her græsser kvæg af jersey/hereford race på vedvarende græsarealer samt efterslæt i et holistisk planlagt system Dyrene fodres med 99% græs/græsmarksprodukter og suppleres med grøntsagsoverskud fra Aarstiderne