Rasmus Kjærulf Rasmussen

Medlem af bestyrelsen.

Rasmus Kjærulff, 36 år. – Selvstændig landmand på Samsø. Plejer ca. 120 ha. vedvarende græsarealer og 17 ha. omdrift. Besætningen består af 110 moderfår (Gute) og ca. 20 ammekvæg med opdræt (sort Aberdeen Angus). Jeg startede op med kvæg for to år siden og har meget at lære endnu. Besætningen af får har jeg
haft som hobby siden 2014.

Kommer oprindeligt fra en baggrund i den finansielle sektor og har rejst verden rundt i 6 år on/off inden jeg besluttede at flytte tilbage til Samsø og blive fuldtids fåre/ko-hyrde. I efteråret 2020 var min familie og jeg heldige at kunne købe en ældre kvæggård med 19 ha. jord og nogle ældre driftsbygninger. Det åbner op for nye muligheder på længere sigt.

Får og køer afgræsser naturarealer og jeg øver mig i planlagt afgræsning. Min familie og jeg har udarbejdet en holistisk kontekst som løbende bliver revurderet. Den ligger til grund for vores beslutninger – store som små. Det er stadig relativ nyt, men Savorys Holistic Mannagement er efter min opfattelse et super værktøj til at “manage” komplekse problemstillinger ud fra en klar defineret helhed.

Arbejdet med dyrene, naturen, jorden og diversiteten er efterhånden blevet en passion! Jeg føler mig meget privilegeret og er enormt taknemlig for denne livsstil. På sigt håber jeg at kunne bidrage til at udbrede kendskabet til Holistic Mannagement i Danmark og måske inspirerer andre til en mere helhedsorienteret og regenerativ livsstil.