AktiviteterProjekter

Projekt Frugtbar Jord i Vejle

Projekt Frugtbar Jord i Vejle har til formål at sikre øget humusindhold omkring alle vådområder i Vejle kommune. Humusindholdet korrelerer med en frugtbar jord.
Når humusindholdet øges med 1 %, så bindes der 5 liter vand mere per kvadratmeter. Et øget humusindhold på landbrugsjord tæt ved fjorde, åløb og vådområder vil reducere mængden af udvaskede næringsstoffer, der bidrager til iltsvind og fiskedød.
Et øget humusindhold vil samtidig reducere den mængde vand, f.eks. Vejle å modtager under kraftige regnskyl, da det holdes af jorden. Et øget humusindhold i jorden kan derfor reducere problemer med oversvømmelser i Vejle by.
Mens humusopbygning er en langsigtet forbedring af forholdene for vand og økosystemet, så vil projektet også levere løsninger, som skal levere øjeblikkelige reduktioner af den anvendte mængde kunstgødning hos landbrug i omegnen af vådområderne og vandløbene. Kompost, biostimulanter, efterafgrøder og bedre gødningsvalg hos landbrugene skal sikre den reducerede brug af kunstgødning.Projektet ledes af Jordakademiet, som vil inddrage relevante landbrug i Vejle kommune og der skal igennem workshops arbejdes henimod en praksis, hvor humusindholdet øges og mængden af tildelte næringsstoffer reduceres på identificerede landbrug.
Der er som led i projektet givet støtte fra leverandørerne till midler brugt i projektet. Det skal betragtes som delfinansiering.

Der samarbejdes med praktikere af Holistisk Planlagt Afgræsning om at identificere mulige afgræsningsarealer. Holistisk Planlagt Afgræsning er en utroligt effektiv metode til at opbygge humus og frugtbarhed i jorden samt sikre høj biodiversitet.

I projektet inddrages Instituttet for Miljø og Plantevidenskab som observatører på projektet.

Projektet forventer at præsentere dets resultater til Klimapartnerskabet.

Jasper Fundal Månsson

Jordakademiet.dk

Tlf: +45 60 73 12 72

 

For en mere frugtbar jord